Privacyverklaring

van About You SE & Co. KG

Domstrasse 10
20095 Hamburg, Duitsland

(status: October 2021)

In de volgende gegevensbeschermingsinformatie informeren wij jou omtrent het verwerken van persoonsgegevens door About You SE & Co. KG, Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Duitsland (“ABOUT YOU” en/of “wij” en/of “gegevensverwerkingsverantwoordelijke”) in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Onze gegevensbeschermingsinformatie is van toepassing op alle websites, toepassingen en andere diensten (hierna gezamenlijk te noemen “diensten”) die door ABOUT YOU worden aangeboden in Europa.

Lees onze gegevensbeschermingsinformatie aandachtig door. Neem bij vragen of inlichtingen omtrent onze gegevensbeschermingsinformatie contact met ons op via serive@edited.nl.

Inhoud

1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

3. De door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde nagestreefde doeleinden van de gegevensverwerking, de rechtsgronden en de gerechtvaardigde belangen evenals categorieën van ontvangers

3.1 Opvragen van onze websites/toepassingen

3.1.1 Logfiles

3.1.2 Cookies, tracking, social-media-plugins

3.1.3 Toestemmingbeheer

3.2 Totstandkoming, uitvoering en/of beëindiging van een overeenkomst

3.2.1 Gegevensverwerking bij sluiten van de overeenkomst

3.2.2 Gebruik van gegevens voor fraudepreventiedoeleinden

3.2.3 Verstrekken van informatie aan andere transporteurs / verzendpartners

3.2.4 Doorgeven van gegevens aan partnerbedrijven

3.3 Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

3.3.1 Reclamemateriaal via de post

3.3.2 Nieuwsbrief

3.3.3 Productaanbevelingen via e-mail

3.3.4 Kansspelen

3.4 Online-aanwezigheid en dienstenoptimalisatie

3.4.1 Google Analytics

3.4.2 Floodlight

3.4.3 Webtrekk

3.4.4 Wingify Pvt Ltd. (VWO)

3.5 Onlinemarketing

3.5.1 Adjust

3.5.2 Google Marketing Platform

3.5.3 Google Ads Remarketing

3.5.4 Google Conversion Tracking

3.5.5 Google AdSense

3.5.6 Criteo

3.5.7 Facebook retargeting en conversion

3.5.8 Localytics

3.5.9 RTB House

3.5.10 Affilinet (Awin)

3.5.11 Taboola

3.5.12 Visual Meta

3.5.13 Snap, Inc (Snap Pixel en Website Custom Audience)

3.6 Fanpages

3.7 Social-Media-Plug-Ins

3.8 Klantaccount/gebruikersaccount

3.9 Contactopname

3.10 Betalingen

3.10.1 Paypal

3.10.2 Bancontact

3.10.3 Klarna Betaalmiddelen

4 Opslagduur en wissen van gegevens

5 Ontvangers buiten de EU

6 Jouw rechten

6.1 Overzicht

6.2 Recht van bezwaar

6.3 Recht op intrekken

6.4 Fanpages

7 Overzicht van cookies en andere technologieën